Skip to content

Familier i verden

Det er masse man ikke kan forutse når man flytter til et annet land, og heldigvis for det! Kanskje hadde man blitt hjemme! Tross utfordringer er man nok i ettertid, glad for at man turte. Det er flott å bli kjent med et annet land, deres kultur og ikke minst hverdagsliv. Som familie får man et minne for livet.

Jeg kjenner forskjellige familier som enten bor eller har bodd i utlandet med barn. Her vil de dele sine erfaringer med dere (både praktiske og litt mer fornøyelige) som kan være nyttige om dere ønsker å bo i et annet land.

Noen velger Frankrike, andre vil til Colombia – dere drømmer kanskje om et annet sted…

Uansett – lykke til og god flytting!

 

 

(illustrasjon: Solveig 10 år)

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS