Skip to content

Gå med barnevogn i Paris – gir sterke overarmer

Jeg kan fortelle at de som bor i Paris, som oftest bruker paraply-triller til barna sine! Slike vogner er lette å løfte over hindringer på for eksempel metroen, de er enkle å slå sammen om det skulle bli nødvendig, og lette å bære opp og ned alle trappene. Paris kan være en utfordring med ”store” nordiske barnevogner! Få steder er laget med tanke på barnevogner!

Når det er sagt, er det lett å få hjelp til å bære vognen. Derfor – ikke vær redd for å reise alene med et barn i vogn, da folk i Paris er hjelpsomme!

En trappe-etappe i Eifeltårnet, med trillen i den ene hånden og barnet i den andre.

 

Paris er fantastisk – også med barn!

Hilsen familien i Paris

 

(foto: Mette Skaland)

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS